Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

:icondragondemon21: More from dragondemon21


More from deviantARTDetails

Submitted on
February 6, 2012
Submitted with
Sta.sh Writer
Link
Thumb

Stats

Views
2,204
Favourites
23 (who?)
Comments
13
×

Gilbert: Oi oi omaina junbi oiigai


Francis: Hai hai doozo~


Antonio: Itsudemo eede


 


All:Mukashi ni tsurundaano motokikara,


Oretachi ha akumina dase!


 


Gilbert:Marukaite Chikyuu


Francis: Marukaite Chikyuu


Antonio: Marukaite Chikyuu


 


All: Oretachi Akuyuu!


 


Antonio: Marukaite Tomato


Francis: Jittomi te onii-san


Gilbert: Hyotto shite ikemenAll: Oretachi Akuyuu! Ah~ mitsukade de mieru subarashii sekai.


O-sutoria o butsuguso! Akuyuu~!


Gilbert: Korega oresama no hatsumo toitada!


Antonio: He~ soranan? (Kakuwarai)


Francis: Ato ho oishii ku tadakuyo


 


Francis: Marukaite Chikyuu


Gilbert: Marukaite Chikyuu


Antonio: Marukaite Chikyuu


 


All: Oretachi Akuyuu


 


Francis: Marukaite Onii-san


Antonio: Hasi toshite oya-bun


Gilbert: Hunsori kaete ikemen!


 


All: Oretachi Akuyuu! Ah~ hitowaraide tsuna gushiwase no Recipe.


Saito jack saikoda! Akuyuu~


 


Gilbert: Yo yo toutayo? Biiru o nameyo


Antonio: Naa naa donai? Yashirisiso moikerude


Francis: Maa maa yappari.  Wain ga ichiban


 


Gilbert and Antonio: Yooi mo saiko. Furanso! Okawori!


Francis: Hai hai sorechiya rikuei doucho


Antonio: Tokoton  amaino!


Gilbert: Oresama sorenau!


 


All: Mukashini tabeta ono keekino


Ano aji ga wasurenainda~! Sannin~


Churemu~ Gauken Hetalia!


 


All: Marukaite Chikyuu, Marukaite Chikyuu, Marukaite Chikyuu


Oretachi Akuyuu! Ah~ mitsujude de mieru


Subarashii sekai. Kekiro mi unna daisuki sa


Itaria~! Aa sekaijuu de tsude gushiawase


no Recipe. Sannin yoreba saikyoda Akuyuu~! 

Here's the BTT's Marukaite Chikyuu lyrics (considering that no one on DA has the Romaji lyrics). I wanted to post these for anyone that has been looking for them. Enjoy! >w<
Add a Comment:
 
:iconaisydwiy:
aisydwiy Featured By Owner Apr 9, 2014  Student Traditional Artist
Gilbert: Hyotto shite ikemen

pfftt, Prussia please.... XDD
Reply
:icondragondemon21:
dragondemon21 Featured By Owner Apr 9, 2014  Hobbyist General Artist
XD
Reply
:iconemil-iceland123:
emil-iceland123 Featured By Owner Aug 26, 2012
Thanks for made this!! ;w;
Reply
:icondragondemon21:
dragondemon21 Featured By Owner Aug 27, 2012  Hobbyist General Artist
Wilkommen~ >w<
Reply
:icononiichanmonster:
oniichanmonster Featured By Owner Jul 22, 2012
WOO I love you~! :D
Reply
:icondragondemon21:
dragondemon21 Featured By Owner Jul 23, 2012  Hobbyist General Artist
i love you too random person~!! XD
Reply
:icononiichanmonster:
oniichanmonster Featured By Owner Jul 23, 2012
Yay~! *feeling the love* :3 I was looking for these all over the place and when I found them I was like "FINALLY!"
Reply
:icondragondemon21:
dragondemon21 Featured By Owner Jul 24, 2012  Hobbyist General Artist
Ikr? It took me like....hours to find them and when I did, I put them here so awesome people can enjoy~ X3
Reply
:icononiichanmonster:
oniichanmonster Featured By Owner Jul 25, 2012
YAY~! :iconsuperheroglompplz:
Reply
:icondragondemon21:
dragondemon21 Featured By Owner Jul 26, 2012  Hobbyist General Artist
>w<
Reply
Add a Comment: